Ін’єктування

Основні причини зменшення несучих властивостей грунтів

Симптоми

Наслідки

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ІН'ЄКТУВАННЯ

Технологія являє собою метод ін’єктування та насичення грунтової основи гелевим композитом, в основу якого покладене кероване ін’єктування (під тиском) розрахованих об’ємів твердіючих розчинів за спеціально складеною об’ємно-планувальною схемою. Такі розчини є екологічно чистими, довговічними, високої міцності та проникнення.

Ін’єктування грунтової основи гелевим композитом є керованим, оскільки складові розчину, метод його приготування і закачування в грунт дають можливість підібрати такий склад розчину, які можуть прискорити або загальмувати час тужавіння його в грунті від декількох хвилин до декількох діб.

Утворені при цьому включення, в радiусi 0.7-1 м вiд ін’єктора, пiд впливом тиску, розширюються за рахунок об’єму твердіючого розчину і формують жорсткий армуючий каркас. Задіяні між включеннями фрагменти грунтового масиву стискаються ін’єкційним розчином, що діє як внутрішній розширювач, покращуючи за рахунок цього фізико-механічні характеристики грунту.

Закріплений пропонованим методом грунтовий масив стає принципово новим природно-техногенним утворенням — геотехнічним композитом, який має високий ступінь твердості і коренеподібну форму.

Ін’єкційний розчин при накачуванні в свердловини під тиском до 0,8 МПа володіє високою вибірковою проникливістю в грунт, що сприяє підсиленню найбільш ослаблених зон грунтового масиву, створюючи таким чином, однорідний масив з високою несучою здатністю.

Кількість свердловин, їх напрямок і довжина визначаються залежно від інженерно-геологічних властивостей грунтів основи, плану фундаментів, розмірів підошви, глибини її закладання, мереж підземних інженерних комунікацій і таке інше.

Проін’єктований масив підвищує несучі властивості на лесовидних, піщаних, насипних ґрунтах до 4-6 кг/см2, збільшує площу опору в 2-3 рази. Грунтовий масив через 28 дiб, пiсля його ін’єктування, вiдповiдає щiльностi твердих карбонатних глин або щiльних мергелiв, створюючи однорiдний масив з високою несучою здатнiстю.

Для приготування ін’єкцiйних розчинiв використовується водопровiдна вода. В якостi в’яжучого елементу для ін’єкцiйного розчину застосовується портландцемент, не нижче марки М400, розчин силiкату натрiю, та iншi добавки, в залежностi вiд структури грунту.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТЕХНОЛОГІЇ ІН'ЄКТУВАННЯ

До основних переваг даної технології можна віднести:

  • відсутність ручних земляних робіт, так як буріння ін’єкційних свердловин ведеться безпосередньо з поверхні землі, з підлоги підвалу або першого поверху будівлі
  • можливість вести роботи в приміщеннях висотою від 1,5м і шириною від 1м, завдяки використанню малогабаритного обладнання
  • відсутність впливу на зовнішній вигляд конструкцій, що не маловажно для знакових будівель
  • проведення робіт без припинення експлуатації будівлі
  • економічність, низька витрата матеріалів за рахунок поєднання дешевих мінеральних сумішей з добавками високоефективних полімерних композицій
  • очевидна екологічна чистота методу (наприклад, порівняно з хімічними методами закріплення грунту)
  • надійність і довговічність закріпленої грунтової основи
  • низька вартість виконання робіт
  • можливість виконання робіт в умовах високого розташування рівня грунтових вод, без водопониження

Дана технологія розроблена: Науково-дослідною лабараторією експлуатаційної надійності будівель і споруд Національного університету водного господарства та природокористування.
Затверджена: Науково-технічною радою Національного університету водного господарства та природокористування.

Переваги даної методики підтверджені сотнями і тисячами, виконаних нашою компанією і іншими, обїєктів, в Україні і світі.

Приклади оформлення технічних креслень